Professioneel én warm. Waar we voor staan, is zelf doorleefd. Veilig en betrokken begeleiden we jouw bewustwording. Ontwikkelde, échte mensen die werkelijk contact met je maken.

Arold Langeveld

Arold Langeveld is counselor sinds 1999 en werkte in verschillende verslavingsklinieken. Hij begeleidt de top van bekend en zakelijk Nederland in het ontspannen jezelf blijven in én buiten het zicht van een camera of een groot publiek. Hij schrijft en spreekt over nondualiteit in binnen- en buitenland. Hij is oprichter van Speaking Happens en van de School voor Presentatiecoaching.

“Bij alle functies die ik vervulde, ging het eigenlijk altijd om een verlangen naar echtheid, eerlijkheid en openheid; in mezelf en bij de ander. Het mijzelf en anderen herinneren aan onze werkelijke identiteit is een levenslange passie. Ik heb mogen ontdekken dat de grootste (gedrags)veranderingen vanzelf plaatsvinden wanneer de gedachte ‘ik-ben-niet goed-genoeg’, wordt doorzien. Zelfacceptatie is de verandering. Na een lange zoektocht vol diepte- en hoogtepunten zag ik ineens heel helder dat het leven, mijzelf incluis, niet anders kan zijn dan dat het is! Het bracht mij thuis in een werkelijkheid waarin ik ben gaan vinden, zonder te hoeven zoeken.

Als counselor en leraar blijkt het mijn natuurlijk talent om ook de ander te helpen zich te verbinden met wie of wat hij werkelijk is. Nondualiteit is daarbij de basis van waaruit ik werk. Ik ervaar ‘t als enorm bevrijdend om te zien dat ik niet mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn gedrag, mijn gedaante en/of mijn geschiedenis ben, maar het gewaarzijn van dat wat zich afspeelt. Als ik een ander zich dat zie herinneren, is dat ook voor mij steeds weer een inspirerende ervaring.

Chantal Goossens

Chantal Goossens is oprichtster van Innersinging, de school voor de vrije stem. Ze werkt al zo’n 15 jaar met de stem en het lichaam als ingang tot bevrijding van je patronen. Dat doet ze met grote en kleine groepen en individueel in binnen- en buitenland. Na een avontuurlijke tijd als zangeres in een meidenband in de jaren ’90 ontdekte zij dat de stem zoveel méér mogelijkheden biedt dan ‘mooi zingen’. Chantal deed lichaams- en stemwerk in verschillende verslavingsklinieken. Als trainer wordt zij ingezet door vele bedrijven met het verbinden met je authentieke kracht als doel.

“Via de opleidingen tot docent Vinyasa Yoga, Stemwerktherapeut en Stembevrijding zie ik het lichaam als een eerlijk instrument om je bewust te worden van je blokkades en van je mogelijkheden om je daarvan te bevrijden. Door te luisteren naar de taal van je lichaam erken je dat wat gehoord wil worden. Het negeren ervan kost veel energie. Geluid geven aan wat in ons leeft geeft ruimte. Wanneer wij samenwerken leer je mee te bewegen in alles wat zich aandient. Je ademhaling is daarbij je houvast. Je ervaart (lichamelijke) bewustwording en acceptatie van dat-wat-is. Juist door het resultaat los te laten en niets anders te hoeven worden dan wie je nu al bent, ontstaat er moeiteloze groei. Je hoeft van mij daarom niet op je hoofd te kunnen staan maar je komt ongemerkt wel ‘uit je kop’. Als ik met je werk, blijf ik dicht bij mezelf met mijn voeten stevig op de grond. Jij mag dat ontvangen als een veilige, betrouwbare ruimte om het meest wezenlijke in jezelf te (her)ontdekken.”

Ik heb Arold zeven jaar geleden ontmoet in Smith & Jones, een privékliniek in Wassenaar. En wat een ontmoeting was het! Het bange vogeltje in mij vloog onmiddellijk weg toen ik Arold aankeek. Ook de stroom aan gedachten die ik normaal gesproken met me meedroeg, vielen stil. Wat dit was wist ik niet, maar het voelde vertrouwd. Als een soort thuiskomen. Aanvankelijk dacht ik dat het Arold zelf was die mij ’thuisbracht’ pas veel later mocht ik mij herinneren dat het niet iets was wat Arold ‘had’ en ik niet, maar dat die rust en het gevoel van al heel zijn in mezelf zat. Dat je niet heel kan worden, maar je alleen kunt realiseren dat je al heel bent. Dat het enkel gedachten zijn die je ervan weerhouden om te zien wat je werkelijk bent. Ik ben gewoon heel blij dat ik ongeremd, onder alle omstandigheden, mezelf mag zijn. Zonder voorbehoud, zonder zelfverwijt, zonder enige terughoudendheid. Zelfs domweg gelukkig zijn om niets. Arold is voor mij een kalme en stille kracht. Ik heb hem lief zoals ik van mezelf houd. Niet om wat hij voor me heeft gedaan, maar vooral om wat hij heeft nagelaten. Hij was en is er gewoon, als liefdevolle aanwezigheid. En ook nu ( 7 jaar later) zie ik hem nog: Arold verschijnt gewoon altijd op het juiste moment.  Ik ben heel blij dat ik hem heb ontmoet. Arold dank je wel!
Pleun Vermaas

Vanuit gelijkwaardigheid en een flinke portie levenservaring en deskundigheid brengt Arold inzicht, nodigt je uit tot diepgaande reflectie. Dat schept lucht binnenin en ruimte om je heen waarin je jezelf kunt zijn in het moment en dat leert vast te houden wanneer het je ontglipt. Het rationele meer loslaten, ruimte geven voor gevoel; dat doen denkers niet graag. Arold weet je te verleiden dit pad te bewandelen dat leidt tot zelfacceptatie. Daarmee creeer je een hernieuwd perspectief in je leven, met alles wat er al was, dat je brengt tot wie je bent. Ik ben al een stuk op weg en dat begeleidt Arold op een bijzondere en bovenal oordeelloze wijze.
Ruwan Berculo, International Market Manager VIV VNU Exhibitions Europe

De mooiste weken van mijn leven heb ik beleefd tijdens een retreat met Arold in Brazilie, november 2013. Het continu willen sturen en beinvloeden van gebeurtenissen, zakelijk en prive, is op z’n zachtst gezegd geen rustgevende bezigheid.

Ik voel nu dat ik wel iets meer ben dan alleen mijn verhaal.
Arold heeft mij vanuit nondualiteit laten zien en voelen hoe je ook om kunt gaan met “dat wat is”. Gewoon, een nuchtere en frisse kijk op wat er gebeurt. Zijn met humor-overgoten en tegelijk ontroerende en emotioneel aangrijpende benadering komt goed binnen. Arold, een stevige boei die ik graag gebruik bij het uitzetten van mijn koers
Bas

Chantal heeft goed naar me geluisterd maar door haar rustige manier van reageren, voelde ik dat ik wel iets meer ben dan alleen mijn verhaal. Ik kan niet goed uitleggen waardoor maar na een sessie met haar voel ik me altijd zo zorgeloos.
Saskia uit Delft

Na mijn gesprekken en leuke ontmoetingen met Arold ben ik op dit boekje en deze filosofie gestuit. Dit boekje gaat over non-dualisme vertelt door: Tony Parsons. Los van methodiek, doctrines, rituelen en het moeten zoeken naar verlichting; gaat het over het aanvaarden van wat is; vereist geen inzet maar alleen inzicht en besef; Dat we 1 geheel zijn met de natuur en het heelal (twinkeling in de zee); en dat wij de illusie van een IK hebben gecreeerd die zogenaamd keuzes maakt of tot gedachtes komt maar verder veelal gevoed zijn door conditionering en normen vanuit opvoeding of verwachtingen.

Ik kan niet goed uitleggen waardoor maar na een sessie met Chantal voel ik me altijd zo zorgeloos.
Uiteindelijk zie je in dat alle keuzes al vanuit je hart en intuitie zijn gemaakt voordat je hier je gedachtes op loslaat. Verlichting is aanvaarden wie je bent; dat kereltje die in de zandbak zat en verder deed wat ie deed zonder nog de filter van alle aangeleerde middelmaat en verwachting. Het loslaten; het loslaten dat het leven een opdracht is; er valt niks te bereiken behalve dat je doet wat je doet vanuit jezelf; en dat kan zijn het spel van zakendoen of het creeren van, etc. Verder ook als je boos, onzeker, verliefd, blij of wat dan ook bent; dan is dat zo en is dat niet slecht; totdat je hier in gaat laveren en je verdekt gedrag gaat vertonen als gevolg van de buitenwacht of aangeleerde normen. Je bent zoals je je voelt en dat kan niet niet goed zijn. Met volle overtuiging toegeven aan je gevoel en dat je verder geen invloed hebt op de wereld vanuit je IK maar puur opereert vanuit spontaniteit en intuitie geeft vrijheid en dan valt alle zogenaamde ‘druk’ als een zware deken van je af en geniet je van de aanwezigheid, het continu, de natuur en schoonheid om je heen… Het is allemaal goed’
Tim van Veggel

Je hebt niemand nodig om je ergens te brengen, omdat je nergens heen hoeft. Niemand kan je leren hoe het is om het leven te zijn, en er tegelijkertijd naar te kunnen kijken. Maar het is heerlijk om al je vragen te kunnen stellen aan iemand die begrijpt dat ze voor jou belangrijk zijn, omdat hij ze zelf ooit ook allemaal gesteld heeft. En die, in het beste geval, alles kapot weet te pareren. Tot er niks meer overblijft en in een onbewaakt ogenblik het zoeken voorbij is, net als je er niet meer op rekent. Zoals bij mij gebeurde. Of in mij. Of door mij.

Arold heeft mij stiekem heel veel ontleert.
Arold (of de figuur die daarvoor doorgaat) kan je nergens heen brengen, maar hij was wel degelijk een essentiële factor in de denkbeeldige, zware reis die ik maakte. Een katalysator, misschien. Hij luisterde naar mijn geklaag, de oeverloze open deuren waarmee ik kwam, alle twijfel, en de enorme frustratie die ik voelde omdat ik het maar niet zag. Het. Nu lach ik erom, maar wat leek het ingewikkeld en vermoeiend! Arold leert je niks, maar heeft mij stiekem heel veel ontleert. Ook al gebeurde dat gewoon, en was er eigenlijk natuurlijk niemand verantwoordelijk voor. Hij was evengoed onderdeel van het hele proces, ook al was het alleen maar een prachtig, meeslepend verhaal dat nu niet meer is dan een herinnering. Als Arold op je pad komt, loop dan niet zomaar om hem heen, maar laat hem gerust een tijdje met je meewandelen. Ik ben er nog steeds blij om.
Marnix Pauwels – @marnixamsterdam

Confronterend en inspirerend zijn de twee sleutelwoorden. Arold Langeveld heeft de gave om mensen zichzelf te laten zijn en neemt hen mee op reis langs spiegels, door muren en naar nieuwe vergezichten. Hij laat zichzelf en de groep meevoeren aan de hand van voorbeelden en gesprekken die zich voordoen, zonder daarbij de grote lijn uit het oog te verliezen. Het knappe vind ik dat hij de aandacht in de groep (altijd op een respectvolle manier) gelijk verdeelt en eerder gedane uitlatingen later weer aanhaalt en in verband brengt met andere zaken. De grote mate van interactie en discussie maken de training dynamisch en intens. Het is zeker geen training voor mensen die achterover willen hangen en De Waarheid verwachten te gaan horen over hoe je in elkaar zit. Ik zou de training willen karakteriseren als een zoektocht naar je ware zelf, waarbij Arold de reisleider is die de route al heeft verkend, weet waar de valkuilen zijn en er zorg voor draagt dat iedereen er het maximale uit weet te halen. Ik kan me deze training niet voorstellen zonder de betrokkenheid, liefde en energie van Arold Langeveld!
Joost uit Amsterdam, deelnemer Training Wie ben je echt?

Counselor Arold is a well-kept secret in Scheveningen. For me he was a true advaita-teacher. By giving me ‘nothing’, I got back ‘everything’ I thought I lost. It moves me when I think of how he worked with me. By reminding me that I didn’t have to improve myself, I finally gave up the search for anything else but ’this’. It was very brave to not give me anything cause at that time I still wanted so much. I always had everything I need but I didn’t see it. Thank you, Arold for opening my eyes.
Brian

Ongelooflijk; toen ik ‘het’ zag, was het zo simpel!
Alheel Counseling is echt een ander verhaal! I.p.v. te moeten veranderen en te verbeteren leer je jezelf WEL te waarderen en zie je dat je eigenlijk heel erg okay bent. Heeft mijn leven… nee, …ik heb mijn leven echt veranderd. Ongelooflijk; toen ik ‘het’ zag, was het zo simpel!’
Veronique uit Hoofddorp

Ik heb Arold mogen ervaren als een effectief gebleken coach voor mijn presentatievaardigheden, maar bovenal als een warme invoelende persoonlijke coach.In de moeilijkste periode uit mijn leven, rond het overlijden van mijn vrouw, heeft hij mij daadwerkelijk uitzicht kunnen bieden op het licht aan het eind van de tunnel. Zijn warme, betrokken persoonlijkheid in combinatie met zijn krachtige coachingvaardigheden hebben ervoor gezorgd dat ik kon blijven geloven in een gelukkige toekomst.
Erik Colstee

Alweer bijna vijf jaar geleden mocht ik Arold leren kennen als een man met buitengewoon veel empathie en bovenal kalmte. Deze combinatie zorgde ervoor dat ik mij direct bij hem op mijn gemak voelde. Ik vertoefde op dat moment in een afkickkliniek van Smith & Jones alwaar Arold verbazing wekkende “dingen ” deed met verslaafden van allerlei allooi. Het gevoel van op mijn gemak zijn bij Arold, veranderde al zeer snel naar “Algeheel” vertrouwen. Door het vertrouwen in zijn kunnen om mij “mijn” vertrouwen in het leven terug te geven mag ik heden ten dagen een clean en gelukkig leven leiden. Zeker in acht nemend dat heroine geen alledaags middel is om van af te kicken, durf ik gerust te stellen dat Arold ontzettend heeft bij gedragen aan een levens reddende omkeer in mijn leven. Nog steeds zie ik Arold een beetje als mijn Goeroe op afstand en als een zeer belangrijk persoon in mijn herstel. Arold dank je voor het inzicht.
Pieter de Roos (inmiddels Zorgverlener, Ready For Change BV

Prachtig om zo de wereld opnieuw te mogen ontdekken.
Ik zie in dat m’n hele lichaam een waarnemingsinstrument is en dat emoties voelen en dingen doen in die zin niet wezenlijk anders zijn dan horen en tastzin. Ik aai een muur en voel aan lekkere stofjes en zie in dat ik dat ook kan doen met emoties en de ‘ ja maarende’ muppets in mn hoofd. Prachtig om zo de wereld opnieuw te mogen ontdekken. En een heel fijn idee dat ik niet meer op een intensieve retraite hoef met spiritueel verlichte types deze zomer om mezelf te vinden – maar dat het wel kan. Wat een mogelijkheden!
M.V.

Ik denk nog regelmatig terug aan de 6 prettige, openhartige, confronterende, maar zeer constructieve gesprekken met Arold. Arold is een rustige integere man, die goed kan luisteren, maar ook de juiste vragen stelt. Hij laat je in je waarde, want tenslotte ben je ‘al heel’. Hij heeft mij laten zien, wat ik altijd al in me had, maar wellicht ver weggestopt had. Zijn zin “het leven is een dans” is een feit en blijft me bij. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Op de momenten dat ik het inderdaad even zo voel, dan denk ik terug aan onze gesprekken en kan ik de dingen weer even vanuit een andere invalshoek zien en kan ik er weer even tegen. Arold, ontzettend bedankt.’
Sandra Spaans uit Den Haag

Het is altijd bijzonder om mensen bezig te zien, die doen waarvoor ze geboren zijn. Met Arold klikt het en klopt het aan alle kanten.
Peter uit Den Haag

Tijdens de training creëert Arold een veilige ruimte. Spelende wijs laat hij je proeven hoe het is om de lagen aan ballast die je bij je draagt, los te laten. Indien nodig ‘pakt hij je bij de hand’ en laat hij je het pad zien. Het is aan jou om de eerste stap te zetten.

Ik ben dichter bij mezelf dan ooit en vervolgens weer verder gaan ontluiken.
Als je de sprong in het onbekende waagt en uiteindelijk ervaart hoe het is om gewoon weg helemaal jezelf te zijn, dan is dat een immens bevrijdende ervaring. Op dat moment kom je aan waar je moet zijn. Je realiseert je namelijk hoe simpel het eigenlijk is. Je hoeft geen rol te spelen. Je hoeft niet aan jezelf te werken, je bent er namelijk al. Je hoeft alleen maar te zijn, want dit ben jij en dat is precies goed. Je komt thuis bij jezelf. Je gelooft in wie je bent en waar je voor staat. De dingen die je zegt en doet komen vol overtuiging uit je hart. Je voelt dat het waar is, het namelijk jouw waarheid en dat is het enige wat telt en dat straal je uit. Je zal merken hoe makkelijk je met de uitdagingen van het leven omspringt, door gewoon dicht bij jezelf te blijven.’
Mirjam Slob, Marketing Consultant, Nieuw Zeeland

Arold begint waar anderen eindigen. Simpel, recht door zee en heel erg warm. Oprecht de beste in zijn vak!
Annefleur Klinkhamer

Werken met Arold was voor mij als thuiskomen: bij mezelf! Indrukwekkend hoe simpel en zeer effectief de aanpak van Arold is en hoe hij mij in staat gesteld heeft het leven weer te leven en me te realiseren dat ik er al ben en dat dat goed is. Ik ben dichter bij mezelf dan ooit en vervolgens weer verder gaan ontluiken… Super, wat een vertrouwen!
Jeannette Vernooij, Fatboy Nederland

Dankjewel voor het inspirerende consult van afgelopen vrijdag. Je hebt me zo enorm veel (mee)gegeven. Door het woord ”doorzien”, te vertellen over de droom in de droom, de stiltes tussen de woorden, de fluitende vogels en jouw zuivere aanwezigheid heb ik de sleutel aangereikt gekregen waardoor ik alles kon bevrijden van wat ik zelf had opgesloten in het hokje van de waarheid. In dit door mij zelf gecreëerde propvolle hokje lagen heel veel gelabelde etiketten en ontelbaar veel achterhaalde waarheden en theorieën van anderen die non dualisme predikten. Miljoenen woorden en 1 papegaai die alles ook nog eens wilde onthouden. Het hokje heeft zijn functie gehad, maar is nu niet meer nodig.
De papegaai is gevlogen. Alleen ”dit” is voor mij nog over.
Liefs,
Henriette (hier het hele ‘verslag’ van de sessie)

Wat een aanrader, dat Advaitaweekend.. zalig, ik heb genoten!!!
Mooi om te zien hoe, in uiteraard een kader en wat structuur, er een volledige flow kan zijn, waarin gebeuren kan wat gebeuren wil.
Hoe er uit een groep van 40 mensen die elkaar niet kennen een weekend ontstaat waarin je uit volle borst met elkaar kunt zingen, luisteren, brullen van het lachen, indringende gesprekken hebben, bevrijdend huilen, zalig wandelen…inzichten krijgen. Maar bovenal….. intens gewaar Zijn.
Een geweldige combi van 4 elkaar aanvullende begeleiders.
Paul als de speelse jonge hond en de duidelijke en eenvoudige uitlegger.
Arold dan weer eerder de vaderlijke figuur, rust brengend, het geheel vorm gevend.Hans als de belezen wijze man die z’n mooiste stukjes met ons  deelde. Chantal die alles goed naar en in het lijf wist te brengen via yoga, adem, zang.Zeer goed verzorgd eten ook en de locatie in een prachtig groen verscholen. Dat de begeleiders gewoon met ons mee aten, dronken en wandelden gaf het een prettige persoonlijker toets.
Ze genoten zelf ook zichtbaar, echt een hele fijne groep.
Zonnetje erbij. ..  Cappuccino… Kampvuurtje… Gitaarmuziek… Wat wil je nog meer!
Els Bruin

Beste Chantal, wat jouw yoga en stembevrijding gedaan heeft, is nauwelijks onder woorden te brengen. Wat me opvalt is dat dat wat zich aandient steeds meer ruimte mag krijgen, waardoor ik voel dat ik ook steeds meer ruimte moeiteloos inneem. Bij zo’n ontdekking komt de lach boven en zie ik steeds meer de humor van het leven en van onze spelletjes daarin. Het maakt me vrolijk.
Charlotte Timmerman

Chantal en Arold zijn een bijzondere trainerscombinatie. Ik voelde me meteen op m’n gemak bij hun uitstraling. Omdat ik nog zo in m’n kop zat heeft Chantal me op gevoelsniveau laten ervaren hoe het is om daar vrij van te zijn. Chantal is een wereldwijf!! Met Arold kreeg ik daarna heel helder hoe ik met mezelf zou kunnen omgaan om te blijven functioneren vanuit wie ik werkelijk ben.
Jose uit Amsterdam, deelnemer aan de training ‘Wie ben je echt?

Ik heb precies gekregen waar ik al zo lang heel sterk naar verlangde: innerlijke rust.
En ’t mooiste is, ook na de coaching is de rust in mijn hoofd gebleven omdat ik heb geleerd hoe ik het elk moment van de dag kan creëren. Een cadeau waar ik heel, heel blij mee ben. Dankjewel Chantal.
Annemarie uit Schagen

Mijn dochter heeft 8 sessies gedaan bij Chantal. Ik heb ’t kind terug wat ik kende. Ze is rustiger, tevredener, liever, eerlijker maar vooral gelukkiger omdat ze zichzelf beter heeft leren kennen en een stil plekje in zichzelf heeft gevonden. Het heeft mijn dochter veranderd maar ook mijzelf als moeder.
Denise

Ik heb Coaching gedaan bij zowel Arold als Chantal. Die combinatie werkte voor mij perfect. Waar ik bij Arold inzicht en zelfacceptatie kreeg over mijn denken en doen, liet Chantal me via mijn lichaam (en mijn stem!) voelen hoe krachtig en relaxed ik eigenlijk ben. Alweer twee jaar geleden maar ik denk er nog dagelijks aan.
Willem uit Delft

Arold shows you that to be able to present yourself successfully, it is not about learning a sales trick. It is simple just about being you. Through life and experiences we are being colored and loose connection with who we truly are. By doing different kinds of exercises/role plays Arold helps you remember who you are. He provides you with a safe environment for you to be comfortable pealing off all the layers you have around you that prevent you of being you. Arold is besides being very talented, a beautiful person and great to work with! He encourages you and helps you keep making little steps in finding yourself back. He makes you realize that changes are not scary, no it is actually fun! Working with Arold has been a true eye opener and has improved the quality of my life. I recommend that everyone should enjoy this beautiful experience!
deelnemer training ‘Wie ben je echt?’

Met veel tegenzin ging ik naar onze bedrijfstraining ‘Human Doing of Human Being?’. Nu kan ik er wel om lachen: ik kon mijn weerstand niet lang vasthouden.

Ik zie steeds meer de humor van het leven in.
Ik heb ’t alleen het eerste uur kunnen volhouden om me af te sluiten en te balen. Door de menselijke en ongedwongen aanpak van de trainer, wilde ik ineens graag meedoen. Ik schrok ervan, want zo ken ik mezelf niet. Ik heb mezelf opnieuw ontmoet en ook mijn collega’s hebben nu gezien wie ik werkelijk ben. Wat een opluchting! Heel dankbaar voor deze ervaring.
Reindert, account manager, deelnemer ‘Human Doing of Human Being?’

In 2006 heb ik een aantal coaching-sessies mogen volgen bij Alheel. Inderdaad, ‘mogen’, want het is een voorrecht kennis te mogen nemen van deze inspirerende sessies. Arold is een geweldige man, met zoveel gevoel, zoveel begrip en zoveel kunde om jou, op een volledig nuchtere manier, te laten voelen wie je echt bent, dat alles er mag zijn, en je te laten zien wat er allemaal voor prachtigs in je verborgen zit. Ik ben ontzettend dankbaar dit te hebben mogen meemaken en denk nog regelmatig aan deze sessies en wat ik daarin geleerd heb. Chantal en Arold zijn echte prachtmensen met een ongelooflijk talent voor het laten inzien hoe ieder mens ALHEEL is.
Els uit Den Haag 

In 2005 heb ik een vijftal coaching sessies gedaan met Arold Langeveld, aangezien ik het gevoel had niet langer de regie over mijn carriere te hebben. Tijdens de sessies heeft Arold mij handvatten aangereikt waarmee ik zelf weer het heft in eigen handen kon nemen.

Er zijn geen goede of slechte keuzes
Gedurende het coachingstraject heeft Arold mij weer bewust gemaakt van het feit dat er geen goede en slechte keuzes zijn en dat het geen zin heeft om achteraf een waardeoordeel aan de keuze te geven. Daarnaast ben ik door de coaching sessies mij bewuster geworden van de factoren die mij voldoening geven en van de zaken die ik belangrijk vind. Het hebben van succes is niet afhankelijk van externe factoren, maar van de wijze waarop ikzelf mijn handelen waardeer. Ik heb geleerd dat met het streven naar status en waardering door anderen ik mij liet beïnvloeden door anderen. Bovendien realiseer ik mij nu dat ik door mijn streven naar perfectie de lat zo hoog neerlegde, dat ik mij geen tijd gunde om de dingen die ik wel heb bereikt te waarderen.Door de coachingsessies heb ik mijzelf veel beter leren kennen met als resultaat dat er op dit moment zich allerlei nieuwe carrièremogelijkheden voordoen.’
Sebastiaan de Vries

De laatste weken bedenk ik me geregeld dat ik je graag nog een keer wil bedanken voor jouw coaching van afgelopen jaar. Zoals je misschien nog weet ging ik eind vorig jaar een roerige periode in, waarbij mijn baan of in ieder geval mijn positie in het bedrijf op het spel stond enzovoort, enzovoort: een heel gedoe stond mij te wachten. En ik heb het ook voor mijn kiezen gehad. Nu kijk ik terug naar de afgelopen zes maanden en ik besef dat ik er ontzettend sterk uitgekomen ben, in hoe ik in mijn schoenen sta, in hoe ik mij opstel ten opzichte van anderen, in hoe ik met conflicten omga. Ik bezit tegenwoordig de ruimte om in alle rust te reflecteren op wat ik doe, wat er met me gebeurt en wat ik daarbij voel. Daardoor kan ik keuzes maken waarbij ik me goed voel. Dat reservoir van rust en ruimte heb ik vorig jaar gevonden door tijdens onze sessies. En daarvoor, en voor de unieke manier waarop jij in staat bent geweest mij dat reservoir te laten ontdekken, wil ik je bij deze nogmaals bedanken.
Eric

De afgelopen maanden waren heftig. Veel scherpe inzichten, vaak mooi, maar soms ook pijnlijk en confronterend. Altijd goed en met het gevoel een stap te zetten naar een mooiere en veel oprechtere Jane. Nog een weg te gaan, er is nog ruimte te ont-dekken; echter met jou een aantal forse stappen gezet. Ik heb de angst van me afgeschud en sta weer midden in het leven! Ik waardeer je coaching en vind je een mooi mens. Je doorziende blik en aandacht is bijzonder. Heel veel dank; ik ga verder ontluiken!
Jane

..omdat je wellicht al goed bent door simpelweg te ‘zijn’. Wat een opluchting!
Hoe weet je nou hoe je een coach moet kiezen? Ik had al 3 coaches gehad maar ik moets steeds van alles van hun. Alheel was mij aanbevolen en tijdens het intakegesprek begreep ik waarom. Eindelijk een coach met aandacht voor mij i.p.v. met zijn zogenaamd bijzondere methode. Bij Alheel geen energievretende opdrachten om een ‘goed’ mens te worden maar de suggestie om op te houden je best te doen omdat je wellicht al goed bent door simpelweg te ‘zijn’. Wat een opluchting!
Myrthe

Ik ben redelijk nuchter ingesteld, maar sta open voor het onbekende. Eigenlijk bizar dat ik al op het einde van de eerste dag voor het eerst in mijn ‘volwassen leven’ bewust contact had met mezelf, mijn kern. En om je daadwerkelijk te realiseren dat je hele leven één groot proces van conditionering is. Ook het groepsproces was fascinerend deze 2 dagen. Dit was oprecht een fantastische ervaring die ik zal blijven koesteren. De handvatten die ik kreeg aangereikt zal ik blijven toepassen, ik zie daarvan dagelijks de resultaten…. Wat is het toch heerlijk om in het ‘nu’ te leven en altijd en overal gewoon mezelf te zijn. Alheel, bedankt!
Maarten uit Amsterdam, Sales Consultant bij BusinessBase B.V.

Heb er eigenlijk geen woorden voor. Ben vooral blij, heel blij dat ik bij Chantal van Alheel terecht ben gekomen. Een bevrijdende lach, een warme traan en vooral veel dank.
Barend V. uit Zeeland

Beste Arold, Ik weet niet of je nog weet wie ik ben. Ik ben S., wij hebben intensief samen gewerkt toen ik een rehab kliniek verbleef waar jij werkte in februari 2008. Dit is nu inmiddels bijna 6 jaar geleden. Vanavond moest ik om de een of andere reden terug denken aan deze periode en de nieuwe weg die ik toen ben ingeslagen. Deze weg volg tot op de dag van vandaag. Ik heb de periode van toen achter mij gelaten en leef nu met mijzelf, ik kan nu bij mijzelf zijn omdat ik mijzelf weer aardig en de moeite waard ben gaan vinden.

ik heb een leven gekregen wat ik voor onmogelijk hield toen ik verslagen binnen kwam lopen bij de rehab.
Jouw steun en hulp heeft mij toen enorm geholpen om de basis te leggen om dat te kunnen hebben doen, ik denk dan ook nog steeds met heel veel warmte aan jou terug. Inmiddels ben ik een liefhebbende vader, die er is voor zijn zoon, die er kan zijn voor zijn zoon omdat hij heeft geleerd er voor zichzelf te zijn. Dit zijn heel mooie en waardevolle dingen in het leven. Inmiddels heb ik het “herstel” een beetje achter mij gelaten en ben ik meer en meer in het leven gaan staan. Het wow effect van herstel is dus wel een beetje over, maar ik heb een leven gekregen wat ik voor onmogelijk hield toen ik verslagen binnen kwam lopen bij de rehab. Jij bent daar toen een groot deel van geweest, van die basis die mij heeft geholpen eerst weer te leren staan en langzaam maar zeker weer te leren lopen, lopen door het leven. Nu ren ik soms door het leven, zoveel heb ik te doen. Een fulltime baan, studie, relatie, het opvoeden van mijn zoon, er zijn voor vrienden en familie. Dingen die ik daarvoor niet aankom omdat ik geen basis had die dat kon dragen. Ik merk dat ik veel aankan en veel te geven heb en wil geven, ik merk dat ik mij open kan stellen voor wat anderen mij geven. Vroeger vroeg ik, nu krijg ik. In het begin was het niet makkelijk om te gaan met het leven, ik wist niet echt hoe. Langzaam maar zeker heb ik dat geleerd. Dat heb ik zelf moeten doen, heel zwaar maar ik had het niet anders gewild. Nu ik dit schrijf, hoor ik mijn zoon brabbelen door de babyfoon, hij is even wakker, mijn vriendin is vanavond weg en ik ben samen met mijn zoon thuis. Hij is veilig, ik waak over zijn veiligheid en geef hem de zorg die hij nodig heeft. Misschien iets vanzelfsprekends voor de meeste mensen en tegenwoordig ook voor mij. Maar eigenlijk is dit een van de wonderen die ik mag ervaren in mijn leven, ik die de verantwoording aankan en met trots vervul. Ik weet niet of je vaak van dit soort mails krijgt maar ik wil jou op deze manier vertellen dat jij toen echt het verschil hebt gemaakt voor mij en dat ik je daar nog steeds dankbaar voor ben. Ik heb toen een kant van het leven gezien die het de moeite waard maakte om ervoor te gaan. Arold bedankt.
Ex client verslavingskliniek

Wij hebben Arold ingehuurd voor een Team-sessie met ons kernteam PBVM (Rijkswaterstaat). Het was een waar genoegen om met Arold samen te werken, mede door zijn rust, zijn respect en overzicht. Overall was het een zeer bevrijdende sessie waardoor wij met een schone lei verder konden gaan. Een volgende keer met Arold, zal er voor mij zeker zijn!!
Liesbeth Nijman

Het mooie van Arold is dat hij je laat inzien hoe simpel dingen kunnen zijn. Dat als je maar dicht blijft bij wat jij zelf voelt, alles heel erg eenvoudig wordt. Zodat je oplosbare problemen kunt gaan oplossen, afscheid kunt nemen van niet-oplosbare problemen, en je voor het overige kunt warmen aan de verwondering die mensen met al hun verrassende diepten bij je oproepen. Onze laatste coachingsessie is nu meer dan een jaar geleden, en wie wat gezegd heeft in welke sessie weet ik echt niet meer, maar dat warme gevoel van ruimte en rust heb ik nog steeds.
Eric Roovers, Director Global Consulting Services Benelux at Software AG

Arold was een tijd lang mijn coach. In deze periode hebben we hebben de gelegenheid gehad elkaar te leren kennen. Hij was het die me wakker schudde en me liet kijken naar verschillende verscholen aspecten van mijzelf. Mijn menselijkheid, zijn kundigheid in een omgeving waar vertrouwen een goede basis heeft. Arold, bedankt voor het zijn van mijn, spiegel, coach en goede vriend!
Stef Kampinga, Omgevingsmanager, uitvinder en eigenaar van Proflexis & VLAKKIES