Moeiteloos werken met mensen.
Vanuit flow, creativiteit en vrijheid …

Voor jezelf en voor de ander.

– Werken met Nondualiteit –


Nondualiteit raakt je. Je ziet dat niet alles is wat het lijkt. Dat ‘ik’ niet kan worden bepaald door wat je waarneemt. En dat wat je werkelijk bent, niet kan worden waargenomen. Je weet dat alles wat er is, dit moment is; precies zoals het is. En dat niets dus ooit anders kon en zal kunnen zijn dan dat het is. Als de droom van afgescheidenheid tot een eind is gekomen, begint angst, schuld en verkramping plaats te maken voor overgave, berusting en ontspanning.
En dan? Hoe ga ik om met deze nieuwe werkelijkheid in relatie tot mijn ‘zelf’? En hoe integreer ik nonduale inzichten in mijn dagelijks leven; in mijn werk met mensen en in mijn relaties?

Als je deze vragen herkent is het 6-daagse programma ‘Werken met Nondualiteit’ interessant voor je. De leergang is bij uitstek geschikt voor wie met mensen werkt en nondualiteit ook in de werkomgeving wil integreren. Door de openheid, diepte en veiligheid is deze leergang een uitnodiging aan je meest natuurlijke zijnstoestand. Dit programma richt zich op coaches, counselors, trainers, psychologen, (psycho)therapeuten, maatschappelijk werkers en hulpverleners die nondualiteit willen integreren in hun werk. Maar ook managers, leidinggevenden, HR-professionals en docenten kunnen leren en ervaren hoe je een ander vanuit hier & nu-bewustzijn kunt begeleiden.
Als je voelt dat je meer geeft dan je te bieden hebt en je geen energie meer krijgt van je werk met mensen is deze leergang een mogelijkheid tot bevrijding uit je ‘hulpverlenerspatroon’. Angst voor wat-niet-is kan worden vervangen voor vertrouwen in wat-is. Deze leergang wil voor jou en de mensen met wie je werkt, een brug bieden tussen wat jij als nonduale waarheid omarmt en hoe je het dagelijkse, schijnbaar duale leven ervaart.

6-daagse praktijkgerichte leergang ‘Werken met Nondualiteit

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit een 6-daagse leergang in 2018 die is opgebouwd uit drie 2-daagse modules. In de drie modules maken we ruimte voor begrip, beleving en bevrijding d.m.v. lezing, dialoog, zelfonderzoek, interactieve werkvormen, stilte, mindfulness, video, yoga, muziek, wandeling en lichaamsbewustzijn.

DUUR EN TIJD
6 dagen: drie keer 2 dagen (inclusief een avond) & en 3 online meetings voorafgaande aan de volgende module. De dagen duren van 10 tot 21:30 uur en op de 2de dag van elke module starten we om 8 uur met advaita-yoga.

LOCATIE
Nader te bepalen bosrijke locatie

INVESTERING
De kosten van dit complete 6-daagse programma en 3 online meetings inclusief verzorging wordt t.z.t bekendgemaakt.

Dit is inclusief:

  • 6 dagen en avonden (15 dagdelen) programma inclusief ontbijt, lunch en diner
  • 3 overnachtingen
  • 3 tussentijdse online meetings
  • ervaren praktijkdocenten
  • studiemateriaal
  • onbeperkt koffie en thee

AANMELDEN
Vrijblijvend aanmelden bij interesse kan via deze link. Je krijgt dan bericht als de data en lokatie bekend zijn.


Aan deze leergang zijn 11 PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie op nobco.nl


Module I

Wat is Nondualiteit?

Deze eerste module vormt de basis voor module 2 en 3. De vraag ‘Wat is nondualiteit?’ wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken aan de hand van vijf basisinzichten. De oorsprong vanuit de klassieke geschriften wordt besproken om ook de achtergrond te leren kennen. De nadruk echter zal liggen op waar nondualiteit toe uitnodigt in onze hedendaagse realiteit. We kijken vanuit onze menselijke ‘ik’-beleving naar nondualiteit en ook omgekeerd vanuit het absolute nonduale standpunt naar onze relatieve individuele ervaring. De uitdaging bij deze twee perspectieven is de brug over de zee aan ruimte die de twee perspectieven van elkaar lijkt te scheiden. Onder andere door het bespreken van beeldmateriaal van nonduale leraren, raken we vertrouwd met de basisbegrippen, definities en inzichten die nondualiteit ons te bieden heeft. Omdat we in module II verdergaan met wat nondualiteit betekent voor jouzelf, is het doel om een eenduidige, zuivere lezing van nondualiteit te ontmoeten om te voorkomen dat verschillende persoonlijke interpretaties voor verwarring zorgen.


Module II

Nondualiteit en Ik

Wat doet het het nonduale inzicht met jouzelf? Wat betekent het voor je relatie met gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en je eigen gedrag? Wat gebeurt er precies wanner de nonduale visie resoneert? Hoe ga je om met de verschuiving, de verwarring of de helderheid die het losmaakt? En hoe integreer ik mijn innerlijke ontdekking in mijn werk en mijn relaties ? Nondualiteit en je ‘gewone’ dagelijks leven lijken onverenigbaar. In deze module onderzoeken we de mogelijkheid ze bij elkaar te brengen. We doen dat door ruimte te maken voor vragen die opkomen wanneer nondualiteit te geraakt heeft; Mag ik verlangen naar moeiteloosheid en ernaar handelen? Kan alles echt vanzelf gaan inclusief mijn ‘eigen’ handelen? Kun je je volledig thuis voelen bij een nonduale visie en toch stevig geworteld zijn in je dagelijkse (professionele) realiteit? Hoe kan ik me na het ontwaken uit de Ik-droom laten ondersteunen door nondualiteit in het omgaan met doelen, verantwoordelijkheden, collega’s, cliënten en vrienden? Door in deze module echt goed te kijken naar jouw eigen geraaktheid door nondualiteit wordt begrip uitgebreid met beleving. Pas wanneer je door het nonduale avontuur mag zien wie of wat je zelf werkelijk bent, kan je wellicht ook een bijdrage leveren aan het ont-dekken van de ware natuur van een ander. Dat is het thema van module III.


Module III

Nondualiteit en de ander

Het liefst functioneren we vanuit flow; moeiteloze creativiteit, verbinding en vertrouwen. Dat geldt voor je client maar ook voor jouzelf in je rol van hulpverlener. Als coach, counselor, trainer of therapeut is je een begeleidende rol gegund om het het meest echte in een ander naar boven te halen. In deze module onderzoeken we hoe we kunnen bijdragen vanuit nondualiteit. Hoe maak je ruimte voor vertrouwen, veiligheid en vrijheid voor je clienten, coachees of collega’s? Hoe kun je iemand uitnodigen moeiteloos te handelen vanuit waarheid en intuïtie? Kan een ander zichzelf verbeteren door aan zijn ‘zelf’ te werken? Of mag hij zijn ‘zelf’ doorzien en is dat de verandering die tot rust en ruimte leidt? Hoe benader je de ander zonder de illusie van afgescheidenheid te voeden; zonder de innerlijke rechter van nieuwe munitie te voorzien? De herkenning van onze ware natuur maakt ruimte waarin de ervaring van heelheid continu beschikbaar is. Het natuurlijke gedrag dat daar uit voorkomt is opvallend effectief, flexibel en waardevol. Wat prachtig als jij in dat proces een rol mag spelen!
DOCENTEN

Arold Langeveld
Arold is counselor en leraar Nondualiteit. Hij werkte in meerdere verslavingsklinieken met nondualiteit en had een sleutelrol in de film ‘Alles over Niets’. Arold begeleidt de top van zakelijk en bekend Nederland. Hij spreekt en schrijft over nondualiteit in binnen- en buitenland. Arold is gecertificeerd facilitator in de nonduale methode  ‘Living Inquiries’ van Scott Kiloby.

Paul Smit
Filosoof en cabaretier Paul Smit is een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven. Hij studeerde af op de ‘Evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef 4 boeken over nondualiteit. Zijn films  ‘Alles over Niets’ en ‘Who is Alice?’ hebben de drempel naar nondualiteit voor veel mensen verlaagd. Met zijn heldere uitleg slaat Paul een brug te slaan tussen het nonduale gedachtengoed en de ruimte die het maakt in de duale realiteit zoals we die beleven.

Annette Raaijmakers
Annette is ervaren psychotherapeute. Ze geeft zelf-managementtrainingen in Europa en de Verenigde Staten. Zij ontwikkelde Management Trainingen voor haar Instituut Core waar je leert omgaan met niet-rationele processen als verwachtingen, emoties, overtuigingen en oordelen.

Chantal Goossens
Chantal is docent aan de Academie voor Stembevrijding en werkt met de stem in grote en kleine groepen in binnen- en buitenland. Ook geeft zij les aan de Advaita Yogaleraren Opleiding in Gouda. Chantal deed lichaams- en stemwerk in verschillende verslavingsklinieken. Als trainer wordt zij ingezet door vele bedrijven met het verbinden met je authentieke kracht als doel. Chantal is de initiator van InnerSinging®, een unieke methode om je middels de stem te her-inneren wie je werkelijk bent.