English | Nederlands

Alheel

Arold Langeveld (1966)
counselor

LinkedIn-profiel van Arold P.R. Langeveld weergeven Profiel van Arold P.R. Langeveld weergeven 

Bij alle functies die ik vervulde, ging het eigenlijk altijd om een verlangen naar echtheid; in mezelf en bij de ander. Ik heb mogen ontdekken dat de grootste (gedrags)veranderingen vanzelf plaatsvinden wanneer de gedachte dat-je-niet goed-genoeg-bent, wordt doorzien. Zelfacceptatie is de verandering. Omdat we het leven en onszelf nooit werkelijk onder controle krijgen, ervaren we een constante (zelf)veroordeling. De spanning die dat geeft, doet ons verlangen naar 'thuis'; daar waar niet geoordeeld wordt; de ervaring dat alles goed is, zoals het is. Dat gevoel van rust zoeken we in de wereld buiten ons maar vinden we zelden en is dan nooit blijvend. Toen ik ophield met mezelf te veroordelen heb ik ook mijn neiging de realiteit te willen controleren simpelweg opgegeven. Ik zag ineens heel helder dat het leven, mijzelf incluis, niet anders kan zijn dan dat het is! Het bracht mij thuis in een werkelijkheid waarin ik ben gaan vinden, zonder te hoeven zoeken. Het betekende niet dat ik er passief of onverschillig van werd; er kwam juist veel energie en levenslust vrij toen ik begon te ontspannen in relatie tot de 'realiteit'.

Als counselor en trainer blijkt het mijn natuurlijk talent te zijn om ook een ander te helpen zich te verbinden met de waarheid over wie zij zijn. Non-dualiteit is daarbij de basis van waaruit ik werk. Ik ervaar ‘t als enorm bevrijdend om te zien dat ik niet mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn gedrag, mijn gedaante en/of mijn geschiedenis ben, maar het gewaarzijn van dat wat zich afspeelt. Als ik een ander zich dat zie herinneren, is dat ook voor mij steeds weer een inspirerende ervaring.